Vinduessikring mod tyveri og indbrud

Sikring af vinduet mod indbrud

Vinduet er et af tyvens foretrukne veje ind. Indbrudssikre dine vinduer før det er for sent.

Det er vigtigt, at du ser på din bolig med tyvens øjne. Ved at sætte dig i hans sted bliver det lettere, at se hvor din bolig halter bagefter. Et af de punkter er blandt andet vinduessikring.
Statistikkerne viser, at der ofte vil blive begået indbrud gennem vinduet eller huset døre, da disse ikke nødvendigvis har den fornødne sikring til at modstå et indbrud. For ikke at blive en del af statistikkerne får du her fif til hvordan det kan forbedres.

 

Senarie:
Boligen er udvalgt og er med værdifulde og let omsættelige genstande og du skal finde den bedste vej ind. På turen rundt om huset, er det specielt et vindue der er oplagt. Vinduerne i huset har nogle svagheder, du kan stå ugenert og ingen vinduessikring udført. På to minutter er du inde. Ville du som tyv ikke også vælge dette vindue?

 

Der er mange muligheder, for at åbne et vindue og for at du kan se fejlene på dine vinduer, ser vi på flere muligheder der giver adgang herigennem.
At knuse ruden, er hurtigt og enkelt. Fordelen her er, at støj øger risikoen for at tyven bliver hørt. Andre muligheder er, at sætte et koben ind under vinduet, løsne vinduet fra rammen eller fjerne vinduesglasset helt.
Er der slet ikke udført vinduessikring, kan tyven frit vælge mellem ovenstående muligheder og få adgang til boligen på få minutter. Husk også, at tyverisikring af døre er lige så vigtigt som sikring af vinduerne.

 

Kig din vinduessikring efter i sømmene

Der findes mange forskellige typer af vinduessikring, der effektivt modvirker at tyven kommer ind. Men inden du får løsningerne, kigger vi på de forskellige tilfælde hvor løsningen vil være anvendelig.

Punkt 1. Ældre vinduer har ofte en lav grad af sikring og er ekstra attraktive at komme ind gennem. Her er ofte luft nok mellem rammen og vinduet, så det er let at få et koben ind og bryde det op.

Elektronisk kodelås fra Ruko

Kodelåsen fra Ruko, du også kan anvende til vinduer.

Punkt 2. I vinduer af ældre dato findes der stadig hasper og kan være en let sag at brække op. Er hasperne ikke lukket helt i, kan vinduet åbnes med slag med hånden på rammen. Hvert slag løsner hasperne og du kan let åbne vinduerne.

Problemet kan løses med vindueslåse og findes med nøgle, der skal anvendes, inden at vinduet åbnes indefra. Løsningen fås også med kode, så du slipper for anvendelsen af nøgle. Af vindueslåse på marked, findes Lindrucker. Den eneste vindueslås godkendt efter kravene fra teknologisk institut. Kodelåsen går gennem vinduesrammen og låser samtidig vindueslisterne fast.

Hertil findes der i dag et stort udvalg af sikringsbeslag, der yder en effektiv sikring. Leder du efter en billigere løsning men stadig effektiv, er en mulighed en kodelås til vinduet, der også kan anvendes på terrassedøren en stærk løsning. Grebet er hurtig at montere og vinduet kan nu kun åbnes hvis du kender koden. Læs mere om kodelåsen.Punkt 3.
Er punkt nummer to ikke en mulighed, så tag et kig på vindueslisterne. Listerne er ofte monteret med almindelige listesøm hvilket er en ulempe. På få sekunder kan listerne fjernes og efterfølgende hele vinduesglasset. At fjerne vinduesglassen er en effektiv og støjsvag metode mange benytter sig af.

Afmontering af vindueslisterne, bliver straks mere kompliceret, hvis listerne er monteret med sikringsskruer. Sikringsskruer eller envejsskruer gør, at skruen kun kan skrues i og ikke ud. Det sker ved hjælp af et specialdesignet gevind, hvilket øger boligens vinduessikring.
Vil du kombinere sikring af vinduerne, med sikring af listerne kan vinduessikringen fra Lindrucker anvendes til dette formål.
Den billigste løsning som mange ejere med ældre vinduer ikke benytter sig af, er selv at afmonter vindueslisterne og efterfølgende fuge omkring selve glasset samt listerne efterfølgende. En løsning der gør, at man ikke lige kan tage vinduesglasset ud eller listerne af, men sikre desværre ikke at vindues ikke kan brydes op.

Mange har dog efterhånden udskiftet de gamle vinduer, og føler sig derved sikret. Men det bør man ikke, for selv nye vinduer er let at komme ind igennem. Muligheden for at knuse ruden og åbne vinduet eller fjerne listerne er stadig til stede. Løsningerne fra tidligere kan også anvendes til at fjerne mulighederne for nyere vinduer.

Risikoen ved knuste ruder er dog, at der afsætte DNA spor som politiet kan anvende til senere brug. Men hvorfor få ødelagt dine ruder, når der er løsninger på dette.
Selve glasset kan i dag leveres som sikringsglas hvilket gør, at glasset ikke kan knuses og splintre ikke som almindelig glas. Steder hvor det kan være en fordel at montere dette, er specielt i vinduer der god skjult af hække, af husets udformning eller ved i kælderdøren. Har du først én gang fået knust en rude i forbindelse med et indbrud, kan du effektivt med sikringsglas bremse tyven i at komme ind det samme sted to gange. Se det er effektiv vinduessikring.

 

 

Har de også husket vinduessikring af..

1. salen eller vinduerne i kælderen? Det kan være de perfekte vej ind og der behøver ikke være meget plads.
Stigen som ofte er frit tilgængelig, giver god adgang til vinduerne på første salen, som flytbare skraldespande kan give adgang til højtliggende vinduer,  men vinduerne i kælderniveau er ofte førstevalg.
Er listerne på kældervinduet monteret med envejsskruer? Ellers kan du blokere vinduerne med enten jernstænger, trådnet fra indvendig siden.
Hvad med lyskasserne? Er risten låst fast, eller kan man få adgang herigennem?

Der er mange muligheder for at komme ind i danske hjem og da vinduessikringen ofte er af ringe kvalitet, byder du tyven indenfor.

Redningsåbninger må aldrig blokeres og du bør altid have minimum én flugtevej, hvis en anden er utilgængelig på grund af ilden, spæret grundet din vinduessikring eller på anden vis!

Leave a Comment