Tyverisikring af døre – flere elementer gør sig gældende.

Sikre døren mod tyveri

Døren er en af tyvens foretrukne veje ind i boligen. Vær på forkant og gå alle hjemmets gøre igennem.

Gennem de sidste mange år har hoved-, terrasse- og kælderdøre været ét af de fortrukne steder at komme ind – kan du selv komme ind, kan tyven også! Derfor bør der være fokus på tyverisikring af døre. Virkeligheden er dog, at rigtig mange ikke har tænkt på sikringen af deres døre og i stedet giver tyven let adgang.

 

Senarie:
I din overvågning af huset, har du fundet det rette øjeblik. For at se detaljerne igennem, tager du en hurtig tur rund om huset. Der er døre i alle retninger og jo flere jo bedre. Døre er perfekte som indgang men også som flugtveje og alt indikere at tyverisikringen af hjemmets døre er dårlig. Selvom alt er af nyere dato, spotter du også svagheder, der gør, at du hurtigt kan komme ind og ud igen, indenfor 5 minutter. Ville du som tyv begå indbruddet?

 

En solid dør og et stærkt låsesystem kan være en let løsning. Men selv med en stærk dør og et godt låsesystem, giver mange desværre tyven frit adgang til hjemmet.
I morgendagens stress og jag, eller på andre for glemsomme tidspunkter, holder mange ”åben hus” for tyven. En ulåst dør til boligen giver tyven fri adgang til alle dine værdigenstande og er den letteste vej ind og ud.

Er dine døre med glas, er det et plus for tyven. Det vil være lettere se hvilken låsetype døren er udstyret med. I stadig mange boliger, har ejeren eller boligforeningerne endnu ikke udskiftet låsetypen, hvilket er en væsentlig mangel på tyverisikring af døre. Er husets yderdøre eller terrassedøre stadig med vrider, er det en stor ulempe for dig. Døre med vridere, er helt perfekte som indgange og flugtveje. Glasset i døren kan muligvis tages ud, eller hurtigere knuses og det er blot at række armen ind og dreje vrideren.
Er tyven først kommet ind, er det blot at låse døren op ved hjælp af vrideren og personen kan gå lige ud med dine værdigenstande.

Find nye låse online her

Døre monteret med nøglelås, er det en anden sag. Tyvens flugtveje begrænses, fordi de ikke uden lige kan åbnes. Også disse døre skal låses når du forlader hjemmet.
Terrassedøre der kan tippes/vippes ser ved første øjeskat sikre ud, men har du ikke låst døren er det blot, at knuse ruden og døren kan åbnes.
Det er derfor vigtigt, inden du anskaffer dig en dør, at du tænker de forskellige situationer igennem og kigger på den nye eller din nuværende dør med kritiske øjne.

 

1 tips til tyverisikring af døre
Husk! Døre med låse skal også fungere som flugtveje. Vær derfor opmærksom på dette, når du fjerner nøglen fra døren.

 

Tyverisikring af døre – Hvor god er din?

Hoveddøren ofte den første tyven mødes af og kan være forstærket på forskellige måder. Om det er denne der vælges frem for andre er underordnet, men der er elementer der tydeligt indikere en væsentlig forringelse og det bliver ofte den dør tyven kaster sig over.

Elementer der tydeligt indikere om døren er ringe er, om døren stadig er helt fastgjort til murværket, eller om den er svækket, monteringen af listerne ved glasset, om dørpladen slutter helt tæt til karmen, er din lås slidt, med flere. Alle elementer, der hurtigt indikere niveauet af sikringen.
Ældre døre kan dog være forstærket, men er det ofte ikke. Dog et problem du hurtig kan løse men en ekstra lås.
Sidder der to låse i hoveddøren, kælderdøren og eventuelt terrassedøren, holder det ofte tyven væk. Det begrænser flugtvejene væsentligt og øger risikoen for at blive fanget. Dørens anden lås, kan fint være en kasselås som smæklås med falle eller rigel.

 

2 tips til tyverisikring af døre
Undgå at placere ekstranøgler under måtter, i potteplanter, ventilationsåbninger eller i det skur man let kan tilgå. Det er ofte også her tyven kigger!

 

Nokker til placering i døren

Nokker er en billig løsning, der gør det svært for tyven at brude døren op.

Tyverissikring af døre med nokker er en stærk løsning. Nokker er placeret i hængsels siden af døren og går ind i karmen, hvilket gør det svært at det svært bryde døren op. En prisbillig løsning, der er til at komme til for penge. Sammen med købet følger sikringsmærkater. Placer dem i vinduerne, så du sender et klart signal om, at din tyverisikring af døre er høj.
Tid er tyvens fjende og skal der anvendes for lang tid på et indbrud, vælges ofte et andet hus, hvis ellers dine andre indgange er godt sikret.

Slutblikket er delen der sidder i døren som ses på siden af døren. Blikket omkredser riglen og dørens falle. Riglen er den del der bevæger sig vandret når døren låses og fallen bevæger sig, når håndtaget bevæges. Riglen bør som minimum gå 20mm ind i karmen, så bliver det mere besværligt at sparke døren ind.
En anden løsning er et sikkerhedsslutblik. Blikket monteres i dørkarmen og øger karmens styrke, så du ikke så let kan sparke døren ind. Intet er dog stærkere end det svageste led og er der cylinderen.

Cylinderen er delen af låsesystemet, hvor nøglen placeres. Er den helt rund, vil den være let at brække ud. Dækpladen afmonteres, der tages fat om cylinderen med en rørtang eller lignende og døren er åben.
Er fremspringet af cylinderen på mere end 2mm, vil cylinderne let kunne ødelægges. Tjek dine døre efter og få det ændret, hvis førnævnte er tilfældet.

 

Tyversikring af døre – Pas på med de gamle låse

Selvom man opfordres til, at  låsen udskiftes hvis den er ældre end 10 år, sker det sjældent. Er den mindre end 10 år, bør den udskiftes med en anden, hvis den viser tegn på slid, du har mistet en nøgle, eller hvis låse der ikke lever op til nutidens sikkerhedskrav – Låse hvor nøglehovedet er rundt. Nøgler af denne type, egner sig bedste til postkasser og ikke kopisikret, hvilket derfor gør det let for dig at komme ind. Anvendes der nøgle med trapezformet hoved bliver det en større udfordring at komme ind.

Der findes et stort udvalg af ekstra låse. Bore- og lirkefri låse, gør indbruddet ekstra svært og er et godt sted start, af tyverisikre hjemmets døre.
Som et af de seneste skud på stammen, er den elektronisk kodelås kommet på markedet. En nøglefri lås, der med kode låser og åbner, men også selv låser, hvis du skulle glemme det, på de stressede tidspunkter.

Du er nu blevet bekendt med, nogle af de elementer, som tyven kigger efter, under et indbrud. Tag nu et kig på alle huset yderdøre og se hvor stor grad af tyverisikring af døre, så du undgår de ubudne gæster.

Leave a Comment